Produkte

Laminat
Capri I Capri I/II Optik: 1-Stab, 2-Stab Schiffsboden, 3-Stab Schiffsboden
Herstellung: DPL
Verkaufspreis: CHF Auf Anfrage / m2 CHF / Stk.
Molise Molise Optik: 1-Stab, 2-Stab Schiffsboden, 3-Stab Schiffsboden
Herstellung: DPL
Verkaufspreis: CHF Auf Anfrage / m2 CHF / Stk.
Molise Sound Molise Sound Optik: 1-Stab, 2-Stab Schiffsboden, 3-Stab Schiffsboden
Herstellung: DPL
Verkaufspreis: CHF Auf Anfrage / m2 CHF / Stk.
St.Moritz_600 St. Moritz II Optik: Landhausdielen, 2-Stab Schiffsboden
Herstellung: DPL
Verkaufspreis: CHF Auf Anfrage / m2 CHF / Stk.
Abächerli AG
Grundstrasse 18, 6343 Rotkreuz, Telefon 041 790 48 75
www.abaecherliag.ch      E-Mail